Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor

Note: 
Indhold: Hvordan kan "udsathed" forstås - og hvad er folkeskolens opgave? (Udsathed - et vanskeligt begreb ; Udsatte elever - hvem er de? ; Udsathed og mestring ; Udsathed - et helhedsperspektiv ; Udsathed og skolens opgave) ; Hvordan kan læreren agere, når hun står over for "udsathed"? (Læreren og den udsatte elev ; Læreren og klasse- og læringsmiljøet ; Læreren og forældrene ; Læreren, teamet og skolen som organisation)

Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
628869
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Dafolo, 2014
ISBN: 
9788772819631