Udsatte børn

et helhedsperspektiv
Note: 
Indhold: Jens Guldager: Helhedssyn - teori og modeller på børne-familieområdet. Et psykologisk perspektiv på børns mistrivsel / af Bente Lisborg & Lisbeth Rask. Adam Johansen: Fattige børn. Helle Schjellerup Nielsen: Udsatte børn i skolelivet og på andre sociale arenaer. Marianne Skytte: Professionelt arbejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier. Frank Ebsen: Lovgivning og socialt arbejde med socialt udsatte børn. Morten Ejrnæs: Praktikeres holdninger i socialt arbejde - normalitet og afvigelse. Birgitte Zeeberg: Det udsatte barn blandt mange professionelle. Samtaler med børn / af Karen-Asta Bo & Ingrid Gehl

Udsatte børn
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
607920
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Akademisk, 2008
ISBN: 
9788750039785