Velfærdssamfundet

en grundbog
Forfatter:
Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Velfærdssamfundet
Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser

Bognummer: 
644438
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019, (5. udgave)
ISBN: 
9788741275475

Velfærdssamfundet
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
644435
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019, (5. udgave)
ISBN: 
9788741275475

Velfærdssamfundet
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
638116
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016, (4. udgave)
ISBN: 
9788741265261

Velfærdssamfundet
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
628333
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015, (3. udgave)
ISBN: 
9788741260990

Velfærdssamfundet
E-bog for synshandicappede

Bognummer: 
616944
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2012, (2. udgave)
ISBN: 
9788741256528

Velfærdssamfundet
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
616943
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2012, (2. udgave)
ISBN: 
9788741256528