Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund

Redaktion: 
Bjarne Gorm Hansen m.fl.
Note: 
Indhold: Voksenundervisning historisk og kulturelt (Bjarne Gorm Hansen: Folkeoplysningens og voksenundervisningens samfundsmæssige og kulturelle relationer. Vibeke Andersen: Skolekulturen og almenkvalificeringen / Vibeke Andersen & Knud Illeris. Ove Korsgård: Fra håndens til åndens arbejde) ; Det moderne samfund (Benny Karpatschof: Fra menneskelig til maskinel viden : informationsteknologiens kulturomvæltning. Benny Jacobsen: System - og livsverden i 1990'erne. Lars Bo Kaspersen: Modernitetsanalyse : globalisering og intimitetens forandring. Knud Illeris: Kvalifikationer, subjektivitet, pædagogik : et nyt perspektiv på kvalifikationsteorien) ; Voksenliv og identitet (Per Schultz Jørgensen: Kultur og identitet. Johan Fjord Jensen: Den fjerde alder : aldersbølgen og den ny voksenkultur.

Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund
Lydbog med tekst

Spilletid: 
15 timer 27 minutter
Bognummer: 
603485
Indlæsningsår: 
2003
Nota udgivelsesår: 
2013
Indlæser: 
Udgave: 
Gyldendal Uddannelse, 2001
ISBN: 
8700411701