Voksnes læringsrum

Redaktion: 
Carsten Nejst Jensen
Note: 
Indhold: Baggrunden for voksnes læring (Memorandum om livslang læring af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber. Knud Illeris: Livslang læring - trang eller tvang? Niels Åkerstrøm Andersen: Den selv-barnliggjorte voksne. Svend Erik Larsen: Klar, parat, start!). Teorier om voksnes læring og modstand mod læring (Knud Illeris: Hvad er det særlige ved voksnes læring? Mogens Hansen: At lære sammen med andre. Line Lerche Mørck: Bidrag til en social læringsteori. Allan Holmgren: Undervisning og læring som samkonstruktion. Kim Pedersen: Den organiserede refleksion. Henning Salling Olesen: Den udfoldede modernitets læringsrum - læring, erfaringsdannelse og selvregulering. Modstand som meningsfuld handling - en voksenpædagogisk udfordring / Hanne Nørlem-Sørensen og Helle Marstal). Voksnes læring med udgangspunkt i voksenuddannelser (Almene voksenuddannelser: AVU og HF (Carsten Nejst Jensen: Voksenpædagogik og -didaktik på VUC. Steen Beck: Læringsrum og lærerroller. Birte Hjermind Jensen: Narrativitet i voksnes læring). Videregående uddannelser (Læreprocesser og didaktisk organisering i det åbne læringscenter / Vibeke Damlund og Henrik Rander. At skabe rum for læring : om studerendes opfattelse af egen læring i Voksenundervisningsuddannelsen / Carla Tønder Jessing og Margit Thorsvang. Bjarne Gorm Hansen: En skitse til en professionsorienteret didaktik : eksemplificeret med læreruddannelsen). Mellem formel og uformel voksenuddannelse (Line Lerche Mørck: På grænsen mellem formel og uformel læring. Steen Wackerhausen: Tavs viden, pædagogik og refleksion)). Voksnes læring med udgangspunkt i arbejdslivet (Knud Illeris: Læring i arbejdslivet. Bente Elkjær: Kompetenceudvikling i arbejdslivet : mellem individuel og organisatorisk læring. Hans Henrik Knoop: Dansk pædagogik som arbjedsmiljø). Voksnes læring med udgangspunkt i hverdagslivet (Foreninger som læringsrum for demokrati og sundhed / Bjarne Ibsen og Laila Ottesen. Marianne Horsdal: Kulturmøde og identitetsarbejde imellem læringsrum. Agnethe Nordentoft: Aktivt medborgerskab og læring. Fra den onde - til den sunde cirkel : om svært overvægtiges vanskelige livsstilsændringer / Henriette Curtz ... et al.). Voksnes læring med udgangspunkt i internettet (Henrik Rander: At lave pædagogik i det virtuelle. Jørgen Lerche Nielsen: Voksnes læring i virtuelle omgivelser. Erfaringer med E-læring i små og mellemstore virksomheder / Tem Frank Andersen og Frederik Hertel). Dokumentation for og evaluering af voksnes læring (Formel bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling / Tem Frank Andersen og Lene Dahlgaard. Søren Ehlers: Validering af realkompetence : om vidensøkonomiens konsekvenser for europæisk uddannelsestænkning)

Voksnes læringsrum
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
631791
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Billesø & Baltzer, 2005
ISBN: 
9788778421555