Sådan afspiller du en Daisy-lydbog i ReadHear

Bemærk!! ReadHear kan ikke købes efter 01.08.2018. Der vil dog være mulighed for support fra firmaet bag til brugere, der allerede har købt. I denne vejledning viser vi, hvordan du læser Daisy-lydbøger på din Mac med ReadHear. ReadHear en velfungerende Daisy-afspiller, der kan afspille Daisy-bøger på en Mac. Daisyafspilleren ReadHear er produceret af firmaet gh og kan købes fra deres hjemmeside: https://www.gh-accessibility.com/. ReadHear koster ca. kr. 800,-.

Kom godt i gang

Før du kan bruge ReadHear skal du have downloadet en Daisy-bog, som du gerne vil lytte til.

1. Åbn ReadHear
2. Vælge Open i File

Billede af File- og Open-funktion

3. Find og marker bogens ncc-fil og vælg Open.

Billede af hvordan du findes ncc-filen

Nu har du adgang til at få bogen læst op i ReadHear.

I det følgende vil jeg gennemgå de vigtigste knapper og funktioner i værktøjslinjen.

Billede af værktøjslinje

1. Vælg Play for at starte oplæsningen eller tryk på tastaturets mellemrumstast.

Billede af play-knap

2. Med Previous- og Next-knappen kan du navigere i dokumentet mellem

  • overskrifterne (Heading)
  • siderne (Page)
  • afsnit (Sentence)

Billede af previous og nextknap

3. Du kan ændre lydstyrken på Volume

Billede af lydstyrke funktion.

4. Du kan ændre oplæsningshastigheden på Rate – også mens du får læst op.

Billede af oplæsningshastighedsfunktion.

5. Teksten forstørres på Zoom in og gøres mindre på Zoom out.

Billede af zoom-funktionen

6. På Contrast kan du ændre baggrundsfarven.

Bilede af kontrast-funktionen

7. Du kan skifte mellem Mac’s egne stemmer (TTS) og stemmen på den indlæste lydoptagelse (Audio).

Billede af valg-af-stemmer-funktionen

8. I teksten kan du oprette bogmærker ved at vælge Bookmark eller højreklikke i teksten.

Billede af bogmærkefunktionen

9. I Sidebar kan du efterfølgende navigere mellem bogmærkerne.

Billede af navigation mellem bogmærker

10. Du kan navigere i teksten mellem overskrifter. Vælg Headings i Sidebar.

Billede af navigation mellem overskrifter

11. I Sidebar kan du også navigere mellem de forskellige sider. Vælg Pages.

Billede af navigation mellem sider

12. I Library kan du se hvilke Daisy-bøger du har hentet.

Billede af biblioteksknap - oversigt over indhold

Jeg har to bøger liggende i biblioteket

13. Vælg Add hvis du vil tilføje en ny Daisy-bog du har downloadet

Billede af tilføj-funktionen

14. Vælg Remove, hvis du vil slette titler fra dit bibliotek.

Dette er de mest benyttede funktioner i ReadHear. Ønske du at kende alle funktioner, kan du under Help finde en video, der guider dig igennem flere funktioner..

Billede af hjælpe-funktionen