SPS-bevilling

Hvad er en SPS-bevilling og et abonnement - og hvad dækker de?

Du skal have en bevilling til Special Pædagogisk Støtte (SPS) for at bestille produktion af studiebøger, der ikke findes i Nota Bibliotek i forvejen. SPS-bevillingen giver dig samtidigt mulighed for at bestille bøger hjem på CD - samt adgang til eksisterende studiebøger i Studiebogssamlingen.

Når du læser på SU-berettiget uddannelse og har et dokumenteret behov for læse-/skrivestøtte, kan du via din vejleder søge en bevilling.

Bevillingen gælder for et semester/halvår og skal genansøges.

En bevilling består af et fast beløb, hvoraf en del går til et abonnement. Læs mere om hvad abonnementet dækker under Abonnement

Størrelsen på bevillingen og abonnementet afhænger af uddannelsestype, samt hvilken støtte der er behov for (ordblind eller synshandicappet).
 

Bevillingsbeløb og abonnement i DKK pr. 1/1-2017

Uddannelse Abonnement Bevilling:
Blinde og svagsynede
Bevilling:
Ordblinde

Lange videregående uddannelser

   5.005 kr. 100.000 kr. 30.000 kr.

Mellemlange videregående uddannelser

    2.400 kr. 75.000 kr. 25.000 kr.

Korte videregående uddannelser

    2.160 kr. 50.000 kr. 20.000 kr.

EUD-uddannelser og KKU

      425 kr. 24.000 kr. 6.000 kr.

Øvrige ungdomsuddannelser

      679 kr. 24.000 kr. 6.000 kr.

AMU-kurser

      196 kr.    196 kr. 196 kr.

 

Abonnement

Abonnementet dækker produktion af nye studiebøger i formaterne let og grundigt bearbejdet tekst, bestilling af CD’er samt eksamensbestillinger.

Første gang du/eleven bestiller, streamer eller downloader en titel, modtager studiestedet en faktura på abonnementet.
Summen på abonnementet trækkes fra den samlede bevilling.

Abonnementet trækkes kun én gang pr. semester, uanset om der bestilles eksisterende titler på Nota Bibliotek eller ved produktion af nye studiebøger i formaterne let og grundigt bearbejdet tekst.
 

Restbevillingen

Restbevillingen er det beløb, der er tilbage, når abonnementet er betalt.
Når der bestilles en titel til produktion i andre formater, eksempelvis E-bøger eller indlæste lydbøger bliver prisen trukket fra restbevillingen.

For ordblinde skal der være en konkret pædagogisk årsag til at en titel ønskes produceret i et andet format end let og grundigt bearbejdet tekst. Beslutningen om hvorvidt en bog kan produceres som lydbog ligger hos Nota. 

Her kan du læse mere om hvilken slags formater, der har en sidepris og trækkes fra bevillingen samt Priser på studiebøger.

 

Betaling – refundering via STUK

Både abonnement og træk på restbevilling betales af det enkelte studiested. Studiestedet får refusion fra STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet):

1. Bevillingen bliver godkendt af STUK via bevillingssystemet US2000. Husk at leverancestatus skal være sat til BESTILT for at SPS-bevillingen bliver synlig for Nota.

2. Første gang du/eleven bestiller, streamer eller downloader modtager studiestedet en faktura på abonnementet.

3. Summen på abonnementet trækkes fra den samlede bevilling.

4. Evt. produktion på restbevillingen trækkes og faktura sendes til studiestedet.

5. Det er ikke muligt at overføre restbevilling til næste semester.

Bevillingen skal genansøges hos STUK hvert semester, uanset uddannelse.

Forårssemestret går fra 1. januar til og med 30. juni.
Efterårssemestret går fra 1. juli til og med 31. december.

 

Har du spørgsmål til Studieservice, kan du kontakte Studieservice via mail stud@nota.dk eller telefon 39 13 46 04.

 

Kontakt: 
Studieservice
Tlf. 39 13 46 04
Åbningstider: 
Hverdage: kl. 8.00-15.00, Fredage: kl. 8.00-12.00 Weekender og helligedage: Lukket.