Studieservice hos Nota

Hvad er Studieservice og hvordan får du adgang?

Studieservice er til dig, der har fået tildelt Special Pædagogisk Støtte (SPS-bevilling).
Vi er en afdeling, der hjælper med bestillingen af dine studiebøger.

Nota Bibliotek finder du blandt andet studiebøger til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt AMU-kurser. 
Hvis du er medlem af Studieservice, kan du bestille studiebøger som ikke er i biblioteket i forvejen - og have adgang til Studiebogssamlingen.

Adgang til Studieservice
Din SPS-vejleder på skolen/studiet skal søge en SPS-bevilling til dig, så du kan få adgang til Studieservice.

Bemærk: Din SPS-vejleder skal genansøge din bevilling hvert semester/halvår.

Du bliver automatisk tilmeldt Nota Bibliotek, når du får tildelt SPS-bevillingen.
Dit medlemskab af Nota og adgang til eksisterende bøger i biblioteket gælder også efter endt studietid.

Sådan får du adgang til Studieservice:

 1. Du er elev/studerende på en SU-berettiget uddannelse eller AMU kursus.
   
 2. Du har et dokumenteret læse- eller synshandicap.
  (via en ordblindetest eller en lægeerklæring fra en speciallæge etc.)
   
 3. Din SPS-vejleder på skolen/studiestedet ansøger om en bevilling til studiebøger hos STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). 
   
 4. Du får besked i din e-boks.
  Både ved afslag eller hvis din bevilling er godkendt.
   

Godkendt bevilling giver adgang til:
Du har nu adgang til at få lavet nye studiebøger og modtage bøgerne på CD, inden for det semester, hvortil SPS-bevillingen er givet.

Er du allerede medlem af Nota og har glemt dit login: Bestil ny adgangskode

Ikke medlem af Nota i forvejen?

Som nyt medlem af Nota, modtager du en mail eller et brev med en vejledning inden for få dage. Der vil også være en midlertidig kode, som du skal bruge for at logge ind på Nota Bibliotek.

Sådan bestiller du nye studiebøger

Har du spørgsmål til Studieservice, kan du kontakte Studieservice via mail stud@nota.dk eller telefon 3913 4604

Læs mere om SPS-bevillingen

Kontakt: 
Studieservice
Tlf. 39 13 46 04
Åbningstider: 
Mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12