Vilkår for brug af Notas materialer for undervisere

Vilkår for brug af Notas materialer for undervisere

  • Notas materialer er udelukkende til brug i undervisning af § 17-brugere

  • Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre – heller ikke til elever.

  • Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer mig som bruger.

  • Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.

  • Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at bruge Notas ydelser.

  • Medlemskab på Nota skal afmeldes ved ansættelsesophør.

  • Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale fra Nota slettes eller destrueres.

  • Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota, som Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som følge af min benyttelse af Notas materialer. 

Kontakt: 
Kontaktcenter
Tlf. 39 13 46 00
Åbningstider: 
Mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12