Gå til hovedindhold
Aktuelt

Nota er klar til til den nye lov om webtilgængelighed

Loven hviler på de internationale WCAG-standarder og er et kæmpe skridt mod bedre vilkår på nettet for folk med læsehandicap.
5. oktober 2020
person der ser på hjemmeside gennem lup

Til glæde for Notas mange besøgende 

WCAG er ikke helt gak. Det må man sande, da loven er udformet til gavn for mennesker med forskellige former for handicap, som kan påvirke deres adgang til internettet. Nota.dk besøges dagligt af mange tusinde borgere med læsevanskeligheder. Hjemmesiden er med andre ord en stor succes. Alligevel fandt Notas it-folk meget, der kunne forbedres, da de tilpassede Nota.dk til den nye lov om webtilgængelighed. 

”Nota.dk var i forvejen designet til folk med læsevanskeligheder, men loven skærpede vores opmærksomhed på tilgængelighed yderligere. Det har ledt til flere klare forbedringer, selvom vi i forvejen var ret godt med på området,” siger Notas it-chef, Heidi Freiberg Rasmussen.

Helt ud i hjørnerne

En del af indsatsen har bestået i at sikre, at samtlige sider og samtlige elementer kan tilgås af en automatisk skærmlæser. På teknisk niveau stiller det bl.a. krav om, at alle overskrifter er markeret korrekt og at al grafik og video har en beskrivende tekst.

”Vi har en stor hjemmeside med rigtig meget indhold, og det har været nødvendigt at involvere alle afdelinger i rettelserne. Det har været et stort arbejde at finde og tilpasse alt, men resultatet er blevet rigtig godt. Loven har medvirket til at sikre, at vi kom helt ud i hjørnerne”, siger Heidi Freiberg Rasmussen.

Mere godt nyt i vente

”Loven har kæmpe positiv betydning for vores medlemmer allerede nu, men det bliver endnu større, når der rulles et tilgængelighedskrav bredt ud i 2025. Det bliver til stor gavn for alle med læsevanskeligheder, så det glæder vi os til på deres vegne”, siger Heidi Freiberg Rasmussen.

Nota opfordrer alle, som besøger Notas hjemmeside, til at gøre opmærksom på det, hvis noget trods indsatsen viser sig at volde vanskeligheder.

Fakta om webtilgængelighedsloven

  • Den nye lov om webtilgængelighed for offentlige organisationer trådte i kraft d. 23. september 2020
  • Alle offentlige danske hjemmesider skal fra den dag være forsynet med en tilgængelighedserklæring, som beskriver i hvilket omfang, webstedet eller mobilapplikationen overholder lovens krav om webtilgængelighed
  • Fra 23. juni 2021 skal alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers mobilapplikationer også være webtilgængelige
  • I løbet af 2025 skal private virksomheder ifølge et EU-direktiv leve op til standarder, som forventes at ligge på linje med dem, som findes i WCAG
  • WCAG står for Web Content Accessibility Guidelines

Fakta om Notas tilgængelighedsarbejde

  • Nota har i forbindelse med loven om tilgængelighed bl.a. rettet information på nota.dk, der ikke blev læst korrekt af skærmlæsere, samt billeder og video uden alternativ beskrivelse og layout, som vanskeliggjorde brug af zoom-funktion
  • Nota har undervejs i processen fundet flere nye områder, de vil arbejde videre med
  • P.t. har nota.dk kun ubetydelige udeståender i forhold til WCAG. Alle forventes fuldt gennemført i første halvdel af 2021