Gå til hovedindhold
Viden

Brugerundersøgelse blandt folkeskolelærere

Nota foretog i oktober 2014 en brugerundersøgelse blandt folkeskolelærere i samarbejde med konsulentvirksomheden CEDI.
Lærer underviser skoleklasse

Formål og baggrund

Formålet er at for at få indblik i folkeskolelærernes brugeroplevelse af Nota samt vores produkter og materialer. Nota har en meget stor medlemsgruppe af unge ordblinde, og antallet af medlemmer, der er lærere for ordblinde elever, stiger ligeledes – i alt 12.500 lærere er medlemmer af Nota. Undersøgelsen er foretaget blandt 255 respondenter og omhandler blandt andet tilfredshed med Nota, anvendelse af materialer, kendskab til produkter samt behov for viden. 

Generel tilfredshed med Nota blandt lærerne

Undersøgelsen viser en generel tilfredshed med Nota. 84 pct. er enige eller helt enige i, at det er vigtigt for deres ordblinde elever at bruge Notas materialer, og 87 pct. vil anbefale Nota og E17 (Nota Bibliotek på nota.dk siden januar 2016) til deres elever. Undersøgelsen viser desuden, at 90 pct. anvender e-bøger, og 95 pct. anvender lydbøger i undervisningen.

Lærerne mangler kendskab til Notas produkter

Det ses dog i undersøgelsen, at der ikke er så stort et kendskab til Notas produkter, heriblandt bogklubber og tegneserier, som 65 pct. ikke kender til. Det ses desuden, at der generelt er et stort behov for større faglig viden inden for ordblindeområdet. Nota vil gerne udvide kendskabet og understøtte behovet for videndeling og er derfor i gang med at starte et nyt projekt, der går ud på at skabe et netværk for lærere og forældre på folkeskolerne. Nota afholder desuden en konference i Aarhus for landets lærere og bibliotekarer kaldet “Alle kan læse”.

Artiklen er udgivet 23. september 2015.

 

Kontakt

Bolette
Willemann Jensen
Antropolog / På orlov
Tlf. 39 13 46 22
Heidi
Knudsen
Studentermedhjælper
Tlf. 39 13 46 90