Gå til hovedindhold
Viden

De nye læsere

En essay-samling om nye medier og svage læsere
Illustration af pige der lytter

Udgivet 26. juni 2012.

Formålet med essaysamlingen er at belyse den nuværende situation samt de fremadrettede tendenser i de danske folkeskolers brug af medier og indhold. I de tre essays fokuseres der især på undervisning og inklusion af elever med læsevanskeligheder. 

Nota bag nyt netværk

Hvert essay præsenterer en tematik, der er udvalgt og underbygget i en proces, hvor både lærere, elever og fagpersoner har været med til at kvalificere områdets centrale omdrejningspunkter. Samlingen udgives parallelt med, at Nota introducerer en række nye netværk - se mere på Notas side på Facebook.

Område i hastig forandring

For hvert tema er en fremtrædende vidensperson blevet inviteret til at skrive et frit indlæg - et essay - om feltet. Der knyttes desuden udvalgt statistisk materiale til hvert tema. På den måde håber Nota at kunne knytte en inspirerende kommentar til et område i hastig forandring.

Projekt "Digital viden til unge ordblinde"

Essaysamlingen er en del af projekt "Digital viden til unge ordblinde". Projektet bliver støttet økonomisk af Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier, red.). Hovedformålet med projektet er at yde støtte til flere børn og unge med læsevanskeligheder ved hjælp af hybride lydbøger og andre materialer fra Nota. Essaysamlingen udgives af Nota i samarbejde med konsulentvirksomheden Innovation Lab. 

De tre essays er skrevet af: 

Trine Bramsen
Socialdemokraternes moderniseringsordfører med fokus på it-, tele- og digitaliseringspolitik. Trine Bramsens essay hedder "Fra tavle til tablets - lærere og IT" og har et politisk sigte.

Bent Saabye Jensen
Projektkonsulent hos Nationalt Videncenter for Læsning. Bent Saabye Jensens essay hedder "De nye læsere" og er skrevet ud fra et forskningsmæssigt synspunkt.

Inge-Marie Plauborg Larsen
Bestyrelsesmedlem i Læsekonsulenternes Landsforening. Inge-Marie Plauborg Larsens essay hedder "Nye veje til læsning" og er skrevet ud fra et læsepædagogisk synspunkt.

Kontakt

Bolette
Willemann Jensen
Antropolog / På orlov
Tlf. 39 13 46 22