Gå til hovedindhold
Viden

Egmont Fonden sætter fokus på ordblindhed

Alle unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse inden 2030. Det er Egmont Fondens mål. Derfor har de valgt ordblindhed som deres årstema for 2018

Mere synlighed og større kendskab til ordblindhed kan være med til at hjælpe flere ordblinde til at få en uddannelse. Det mener Egmont Fonden. Derfor har de valgt ordblindhed som deres årstema for 2018. Hvorfor har de valgt ordblindhed som særligt tema i 2018, og hvad vil de opnå med det? Det har vi spurgt Camilla Bjerre Damgård, der er programchef for Egmont Fonden om.

Stort potentiale blandt ordblinde unge

Egmont Fonden har en målsætning om, at alle unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. I deres arbejde med det fandt de ud af, at de kan gøre en stor forskel på ordblindeområdet:

”Den data vi har, viser at det er cirka halvdelen af de ordblinde, der får en ungdomsuddannelse. Derfor synes vi, at der er en god grund til at sætte fokus på børn og unge med ordblindhed”, fortæller Camilla Damgård.

Egmont Fonden mener ikke, der er nogen grund til, at de tal ikke skulle kunne ændre sig:

”Er det bare sådan det er? Det tror vi ikke. Vi tror, der er et meget stort potentiale og stor mulighed for at de unge kan få en uddannelse. Det ved vi fordi, der jo stadig er rigtig mange ordblinde, der klarer sig super godt.”

Det handler om at skabe synlighed

Egmont Fonden mener, at det er vigtigt at få skabt en større viden om, hvad ordblindhed er. På den måde bliver det nemmere at skabe en forandring:

”Det handler i det hele taget om at få sat spot på den her gruppe. Det er jo en ret omfangsrig gruppe. Efter vores skøn er der i gennemsnit to ordblinde i hver klasse. Det store mål er at skabe forandring, og det gør vi blandt andet ved at skabe synlighed om ordblindhed og få sat ordblindhed på dagsordenen – for ad den vej at skabe forandringer for børnene og de unge”

Børne- og ungeinddragelse er vigtigt

For Egmont Fonden er det vigtigt at inddrage børnene og de unge selv. Derfor vil de oprette et børnepanel i løbet af året, og der skal også holdes et børnetopmøde for børn og unge med ordblindhed. Her skal børnene selv forklare, hvilke udfordringer det er de møder i hverdagen og give råd til, hvordan de tror man bedst kan løse dem.

”Det er vigtigt, at børnene og de unge selv fortæller, hvad det er de oplever som de største bump på vejen. Det handler om at få deres blik på, hvor både vi som fond og andre kan hjælpe med at fremme børnenes læring og livsduelighed”

Flere initiativer skal støttes

Udover børnepanelet og børnetopmødet støtter Egmont Fonden også andre initiativer. Blandt andet en teaterforestilling, der bliver lavet af ordblinde. Men ønsket er også, at en større synlighed på ordblindhed vil føre til, at Egmont Fonden kan støtte flere initiativer på området. Derfor kommer Camilla også med en opfordring til Notas medlemmer og netværk:

”Hvis nogle af Notas medlemmer læser det her og har nogle gode idéer eller sidder i en forening eller har noget, de synes bør ændres, så er de altid velkomne til at skrive. Det handler om at skabe opmærksomhed, så vi får nogle gode ansøgninger, som vi kan støtte”

Kort om Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed og står bag fx Nordisk Film, TV2 Norge og over 700 magasiner og blade, og en almennyttig del, som støtter et godt liv for børn og unge. I 2017 gik ca.100 mio. kr. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge børn og unges trivsel og læring.  Du kan læse mere om Egmont Fonden på deres hjemmeside, og du kan finde mere om deres årstema på linket:

 

Af Malthe Hangaard Dahl