Gå til hovedindhold
Viden

Evaluering af Projekt Duo - netværk for ordblinde studerende

Projekt Duo er blevet evalueret af innovationsbureauet Is It a Bird. Overordnet viser evalueringen, at netværket er en succes. Deltagerne har lært meget igennem Duo, men mest af alt har Duo givet de ordblinde studerende et frirum og et fælleskab.
Forsiden fra rapporten

Evalueringens design

I projekt Duo har ca. 150 ordblinde studerende deltaget. De studerende har været tilknyttet ét af de seks samarbejdsbiblioteker, som er centralbibliotekerne i Gentofte, Odense, Vejle og Herning samt hovedbibliotekerne i København og Aarhus.

Evalueringen er foretaget på baggrund af kvalitative korte såvel som dybdegående interviews med både studerende og udvalgte biblioteker i projektet, observationer til et udsnit af møder med studerende på biblioteker, surveys blandt medvirkende biblioteker og studerende samt en workshop med projektets styregruppe.

Findings

Duos værdi for de studerende

Duo har givet de studerende et nyt fællesskab og et frirum, hvor de kan lære af hinanden. Men makker konstellationen har været ustabil og usikker.

Duos værdi for folkebibliotekerne

Duo passer godt ind i bibliotekernes formål, fordi alle skal have lige adgang til biblioteket. Biblioteket er et sted for videndeling og med et netværk, hvor viden og erfaring deles, derfor kan bibliotekerne være mere for flere. Derudover er ordblinde studerende en ny borgergruppe i lokalsamfundet, som med Duo får tilbudt en service tilpasser deres behov. Bibliotekerne får selv ny viden om borgergruppen samt får erfaring med facilitering. Derudover kan bibliotekerne anvende netværkskonceptet til andre borgergrupper.

Organisering af Duo forløbet

Bibliotekerne er en god ramme for Duo, men netværket lever også videre udenfor møderne. Det faglige indhold er vigtigt for at samle gruppen, men det sociale udbytte det, der står i centrum.

Facilitatorens rolle

Biblioteket som facilitator har en vigtig og central rolle i at løfte Duo, da det er facilitator der har ansvaret for bl.a. planlægning og gennemførsel af møderne. Det at styringen kommer fra biblioteket er med til at sikre det neutrale rum, hvor der er plads til alle på tværs af studier, alder og kendskab til ordblindhed. Men opgaven er tidskrævende og kan være svær at løse alene. Derfor er der tre samarbejdsroller, der er væsentlige; Nota, den ordblinde studerende og en kollega.

Anbefalinger

Evalueringen kommer med 3 anbefalinger:

  1. Skab frirum, netværk og videndeling for deltagerne
  2. Positionér Duo som et relevant netværk for bibliotekerne
  3. Tilpas kommunikation om møderne til en studerendes hverdag

Hvis du vil vide mere om, hvad der har virket, hvad der kan gøres bedre, samt om anbefalinger Is It a Bird kommer med, kan du downloade den fulde evalueringsrapport nedenfor

Konceptpakker

Er du biblioteksleder eller biblioteksansat og overvejer at have Duo som et tilbud på dit bibliotek? Vi har udviklet målrettede konceptpakker, som er et værktøj til, hvordan du helt konkret udruller og faciliterer et lokalt Duo netværk. Læs mere om konceptpakkerne ved at klikke nedenfor. 

Kontakt

Bolette
Willemann Jensen
Analytiker
Tlf. 39 13 46 22