Gå til hovedindhold
Viden

Fokus på ordblinde elever

Lærere skal kunne undervise ordblinde elever, så snart de begynder deres arbejde. Det sætter læreruddannelsen i Aarhus fokus på. De laver kurser, som skal få lærerstuderende til at kende til ordblindes udfordringer og hjælpemidler.
Tre lærerstuderende

Flere undervisere skal forstå de vanskeligheder, som ordblinde elever har. Det er målet på læreruddannelsen på VIA University College i Aarhus. Her kan lærerstuderende tage fag i, hvordan man arbejder med ordblinde elever. Det er noget, de lærerstuderende har stor nytte af.

”Elever er ordblinde i alle fag. Det er ikke kun i danskfaget, men også i matematik eller madkundskab, hvis man skal læse noget,” fortæller Nikolaj Lolk Revsbech. Han læser til lærer i Aarhus, og sammen med en række medstuderende har han taget faget.

Praktikantens kendskab til elevens programmer skaber tryghed

For Nikolai Lolk Revsbech handler det om at skabe tryghed i klassen. ”Det er nemmere at få en relation til eleverne gennem kendskab til deres programmer, så eleverne også føler sig tryg ved en praktikant,” siger Nikolaj Lolk Revsbech. ”Vi kan ikke diagnosticere elever, men vi kan være med til at afmystificere læsevanskeligheder i klassen,” fortæller han.

Praktikken blev nemmere

De to lærerstuderende Line Nørlund Jensen og Tenna Toftgaard Sørensen mener også, at de har lært noget nyt. Line Nørlund Jensen oplevede, at hendes praktik blev nemmere af, at hun kendte til læsevanskeligheder. ”Jeg var helt sikker på, hvordan jeg skulle gå til en stærkt ordblind elev, og jeg kendte hendes programmer. Jeg kunne foregribe mange problemer, så hun ikke skulle sidde og føle sig usikker,” fortæller hun glad.

Tenna Toftgaard Sørensen er enig i, at undervisningen gør en forskel. ”Man sidder med nogle elever, som er ordblinde for livet,” siger hun. For hende er det uvurderlig viden, hun har fået ud af kurset. ”Det er rigtig vigtigt for eleven, at der er en lærer, som ser de behov, eleven har,” fortæller hun.

Teori i praksis

Undervisningen er et vigtigt værktøj for, at de lærerstuderende kan støtte eleverne bedst muligt, mener Grete Dolmer. Hun er underviser på læreruddannelsen, og fortæller, at der er en særlig årsag til, at de lærerstuderende bliver dygtigere af undervisningen. Her arbejder de nemlig med cases.

”De studerende analyserer elevers oplæsninger eller tekster i undervisningen,” fortæller Grete Dolmer. ”Det giver de studerende et praktisk øverum, hvor de kan eksperimentere med den teoretiske viden i mødet med deres praksiseksempler,” fortæller hun afsluttende.

De lærerstuderendes råd til at arbejde med ordblinde elever:

  • Sæt eleverne ind i, hvilke hjælpemidler, de har til rådighed
  • Vid, at eleverne er ordblinde i alle fag. De skal ofte læse tekster, lige meget hvilket fag, de har
  • Brug de ressourcepersoner, du har på skolen – f.eks. læsevejledere
  • Tal om ordblindhed og andre vanskeligheder. Det fjerner tabuer

Af Lauge Eilsøe-Madsen