Gå til hovedindhold
Viden

Forbedring af ordblindes læsefærdigheder giver milliardbesparelse

Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at øge beskæftigelsesgraden blandt ordblinde. Det viser nye beregninger, som analysefirmaet CEDI har lavet for Nota.
Illustration af to kvinder der taler

Udgivet: 24. oktober 2011

1,8 milliarder. Så meget kan der spares på de offentlige finanser, hvis samfundet satser på at øge indsatsen overfor ordblinde og gøre dem til mere selvhjulpne læsere. Det viser nye beregninger foretaget af CEDI, Center for Digital Forvaltning, for Nota.
- Beregningerne viser, at hvis en øget indsats overfor ordblinde blot kan styrke beskæftigelsesgraden og den gennemsnitlige erhvervsindkomst med fem procent, så vil nettoindvirkningen være en forbedring af de offentlige finanser på 1,8 milliarder kroner – alene på baggrund af øgede indkomster via skat og reducerede udgifter til overførselsindkomster, siger Michael Wright, der er direktør for Nota.

Ikke råd til at lade være

CEDIs beregninger tager udgangspunkt i, at fire procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder med rimelighed kan betegnes som ordblinde. Det viser undersøgelser fra blandt andre Servicestyrelsens Videnscenter for ordblindhed og DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet. I 2010 drejede det sig om 142.321 personer mellem 16-64 år. CEDI har også beregnet den gennemsnitlige personlige årsindkomst per beskæftiget ordblind til 244.720 kroner. Beregningerne, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, viser, at hvis en øget indsats for at forbedre ordblindes læse- og skrivekompetencer øger beskæftigelsesgraden med fem procent, svarer det til, at yderligere 7.000 ordblinde kommer i beskæftigelse. På samme måde vil den øgede indsats forbedre de beskæftigede ordblindes gennemsnitlige erhvervsindkomst med fem procent, hvilket svarer til en gennemsnitlig indkomststigning på 12.236 kroner per ordblind, hvilket igen giver en gennemsnitlig, årlig indkomst på knap 257.000 kroner.
Ordblinde har en markant lavere beskæftigelsesgrad og lavere indkomst end den øvrige befolkning og at øge begge med fem procentpoint er faktisk ikke meget ambitiøst.
- Tallene taler deres helt klare sprog. Vi er nødt til at foretage en øget indsats for ordblinde. Faktisk har vi slet ikke råd til at lade være, siger Michael Wright.

Læsning hjælper

En tidligere undersøgelse fra analysefirmaet Epinion har dokumenteret, at lettere adgang til eksempelvis lydbøger har haft en signifikant positiv indvirkning på unge ordblindes læsevaner, lektievaner og uddannelsesplaner. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik en direkte sammenhæng mellem uddannelsesniveau og størrelsen af den personlige indkomst.
- Det er derfor ikke urealistisk at antage, at ordblinde, der får styrket deres læse- og skrivekompetencer, på længere sigt også vil opleve en indkomststigning, siger Michael Wright.
Et omfattende studie gennemført på vegne af det norske undervisningsministerium støtter Michael Wrights udsagn; Studiet viser blandt andet, at personer, som i voksenalderen øger deres kompetencer ved supplerende uddannelsesforanstaltninger, oplever en signifikant højere beskæftigelsesgrad i deres efterfølgende arbejdsliv.
- Efter min mening er der ingen tvivl om, at en øget indsats for at forbedre ordblindes læse- og skrivekompetencer vil forbedre de offentlige finanser. Dertil kommer de rent personlige vindinger, som en stor del af befolkningen følgelig vil få mulighed for at opleve. Og dem kan der jo ikke sættes nogen pris på, slutter Michael Wright. 

Kontakt

Michael
Wright
Direktør
Tlf. 39 13 46 46
Ole
Holst Andersen
Vicedirektør
Tlf. 39 13 46 28