Gå til hovedindhold
Viden

Læsevanskeligheder i Danmark

Bliv klogere på ordblindhed, synshandicap og andre læsehandicap her.
Bogstavsbrikker i en bunke

Udgivet: 11. juni 2014

Opdateret d. 23. februar 2017

Læsevanskeligheder i Danmark

  • Cirka 6 % af den danske befolkning regnes for at være ordblind (se nedenfor)
  • Omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap
  • Det skønnes at 750.000 mennesker har læsekompentencer, der er under det niveau som er nødvendigt for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

I Danmark findes der ikke centrale registre over handicap. Det vil sige at man kender ikke det præcise antal blinde, stærkt svagsynede eller ordblinde. Derfor bruges statistiske beregninger for at finde frem til, hvor udbredte fænomenerne er.

Ordblindhed

Nota har omkring 85.000 medlemmer indmeldt på baggrund af ordblindhed. Heraf er langt størstedelen under 30 år.

De nyeste tal viser at blandt de 12 årige medlemmer hos Nota udgør de indmeldte ordblinde 5,9% af årgangen. Derfor formoder vi, at andelen af ordblinde er højere end de 5 %. Så vi regner med at Nota er tæt på at have indmeldt 100 % af de 12 årige ordblinde.

I en dansk undersøgelse opfattede 7 procent af voksne danskere sig selv som ordblinde. Udenlandske undersøgelser vurderer, at 2 - 5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed. Sætter man tallet til 3.5%, svarer det til at cirka 200.000 danskere er ordblinde.

Synshandicap

Socialstyrelsen peger på undersøgelser som tyder på, at omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap Synshandicap er i høj grad aldersbetinget, cirka 70% af Dansk Blindesamfunds medlemmer er over 70 år. Nota har 14.300 medlemmer i gruppen.  

Funktionelle læsekompetencer

Et forsigtigt skøn er at cirka 16% af danskere over 15 år har funktionelle læsekompetencer under det niveau som er nødvendigt for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det svarer til godt 750.000 mennesker.

Mange danskere har betydelige læsevanskeligheder, dog uden at de har et handicap.

Danskernes færdigheder i læsning er sidst blevet undersøgt i to internationale undersøgelser - PISA 2015 og PIAAC 2013.

I PISA måles “funktionelle læsekompetencer”, som vil sige:

“at en person forstår, kan anvende, kan reflektere over og engagere sig i indholdet af skrevne tekster, så vedkommende kan nå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og kan deltage aktivt i samfundslivet” (PISA 2015)

I PIAAC måles læsefærdigheder på en 5-trins skala, hvor en placering på det laveste niveau ligeledes betyder, at man har svært ved at forstå og anvende tekster i hverdagen.

PISA omhandler 15-16 årige, altså elever på folkeskolens afsluttende trin. Her udgjorde andelen meget svage læsefærdigheder i 2015 15 %. PIAAC undersøgelsen viser, at cirka 583.000 personer i alderen 16-65 år (svarende til 16,1 pct.)

Du kan læse mere i vores ordblindeguide:

Kilder

Danmarks statistik.
2014. FOLK1: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab

Nota
Al medlemsstatistik er opgjort efter Notas månedsopgørelse, Maj 2014

Ordblindhed
Oplysninger om omfanget af ordblindhed i Danmark er hentet fra Socialstyrelsens hjemmeside. 
Siden er tilgået d. 21 Januar, 2014.

PIAAC
Rosdahl, Anders et.al. Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark. Sammenfatning af resultater fra PIAAC. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København 2013

PISA
Christensen, Vibeke Tornhøj. PISA 2015-undersøgelsen En sammenfatning
Publikationen PISA 2015-undersøgelsen. En sammenfatning kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
© KORA og forfatterne

Synshandicap
Oplysninger om synshandicap er taget fra Socialstyrelsen og Dansk Blindesamfunds hjemmesider. 
Informationerne på siden er tilgået 7.februar, 2017.

Kontakt

Bolette
Willemann Jensen
Antropolog / På orlov
Tlf. 39 13 46 22