Gå til hovedindhold
Viden

Læsevanskeligheder i Danmark

Bliv klogere på ordblindhed, synshandicap og andre læsehandicap her.
Bogstavsbrikker i en bunke

Udgivet: 11. juni 2014

I Danmark findes der ikke centrale registre over handicap. Dvs man kender ikke det præcise antal blinde, stærkt svagsynede eller ordblinde. Derfor bruges statistiske beregninger for at finde frem til, hvor udbredte fænomenerne er.

Synshandicap

Socialstyrelsen peger på undersøgelser som tyder på, at omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap. Synshandicap er i høj grad aldersbetinget, ca 70% af Dansk Blindesamfunds medlemmer er over 70 år. Nota har godt 14.000 medlemmer i gruppen.  

Ordblindhed

I en dansk undersøgelse opfattede 7 procent af voksne danskere sig selv som ordblinde. Udenlandske undersøgelser vurderer, at 2 - 5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed. Sætter man tallet til 3.5%, svarer det til at godt 200.000 danskere er ordblinde. Nota har godt 40.000 medlemmer indmeldt på baggrund af ordblindhed. Heraf er langt størstedelen under 30 år gamle.

Funktionelle læsekompetencer

Mange danskere har betydelige læsevanskeligheder uden at have et handicap.

Danskernes færdigheder i læsning er sidst blevet undersøgt i to internationale undersøgelser - PISA 2012 og PIAAC 2013.

I PISA måles “funktionelle læsekompetencer”, som vil sige:

“at en person forstår, kan anvende, kan reflektere over og engagere sig i indholdet af skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og kan deltage aktivt i samfundslivet”
PISA 2012

I PIAAC måles læsefærdigheder på en 5-trins skala, hvor en placering på det laveste niveau ligeledes betyder, at man har svært ved at forstå og anvende tekster i hverdagen.

PISA omhandler 15-16 årige, altså elever på folkeskolens afsluttende trin. Her udgjorde andelen uden funktionelle læsekompetencer i 2012 15 %. PIAAC undersøgelsen viser, at cirka 583.000 personer i alderen 16-65 år (svarende til 16,1 pct.) har læsefærdigheder på det laveste niveau eller derunder.

Begge undersøgelser undtager imidlertid 5-6% af populationen på baggrund af bl.a faglige, sociale eller fysiske handicap. Der er antageligt stort sammenfald mellem undtagelsesgruppen og grupperne af ordblinde eller blinde, men det vides ikke hvor stort.

Et forsigtigt skøn er derfor at cirka 16% af danskere over 15 år har funktionelle læsekompetencer under det niveau som er nødvendigt for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det svarer til godt 750.000 mennesker.

Kilder

Danmarks statistik.
2014. FOLK1: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab

Nota
Al medlemsstatistik er opgjort efter Notas månedsopgørelse, Maj 2014

Ordblindhed
Oplysninger om omfanget af ordblindhed i Danmark er hentet fra Socialstyrelsens hjemmeside. 
Siden er tilgået d. 21 Januar, 2014.

PIAAC
Rosdahl, Anders et.al. Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark. Sammenfatning af resultater fra PIAAC. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København 2013

PISA
Egelund, Niels. PISA 2012 Undersøgelsen. En sammenfatning. 
Publikationen PISA 2012-undersøgelsen. En sammenfatning kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
© KORA og forfatterne

Synshandicap
Oplysninger om synshandicap er taget fra Socialstyrelsen og Dansk Blindesamfunds hjemmesider. 
Informationerne på siden er tilgået 21. januar, 2014.

Kontakt

Bolette
Willemann Jensen
Antropolog / På orlov
Tlf. 39 13 46 22