Gå til hovedindhold
Viden

Læsevanskeligheder i Danmark

Her kan du finde Notas estimater på ordblinde, synshandicappede og mennesker med andre læsehandicap.

Udgivet: 18. april 2017

Læsevanskeligheder i Danmark

  • Cirka 6 % af den danske befolkning regnes for at være ordblind
  • Omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap

I Danmark findes der ikke centrale registre over handicap. Det vil sige at man kender ikke det præcise antal blinde, stærkt svagsynede eller ordblinde. Derfor bruges statistiske beregninger for at finde frem til, hvor udbredte fænomenerne er.

Du kan læse om omfanget af ordblindhed i Danmark på Socialstyrelsens hjemmeside: 

Ordblindhed

Nota har omkring 90.000 medlemmer indmeldt på baggrund af ordblindhed (april 2017). Heraf er langt størstedelen under 30 år.

De nyeste tal viser at blandt de 12-årige medlemmer hos Nota udgør de indmeldte ordblinde 5,8% af den samlede årgang (Danmarks Statistik). Derfor formoder vi, at andelen af ordblinde er højere end de 5%, som man hidtil har anslået er ordblinde pr. årgang. Med udgangspunkt i de tal formoder Nota, at være tæt på at have indmeldt 100% af de 12-årige ordblinde.

I en dansk undersøgelse opfattede 7 procent af voksne danskere sig selv som ordblinde. Udenlandske undersøgelser vurderer, at 2 - 5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed. Går man ud fra gennemsnittet som er 3,5%, svarer det til at cirka 200.000 danskere er ordblinde, dette tal er lavt sat sammenlignet med Notas aktuelle beregninger på de 12 årige. 

Du kan læse mere om hvad ordblindhed er i vores ordblindeguide:

Synshandicap

Socialstyrelsen peger på undersøgelser som tyder på, at omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap. Synshandicap er i høj grad aldersbetinget, cirka 70% af Dansk Blindesamfunds medlemmer er over 70 år. Nota har cirka 14.300 medlemmer i gruppen.

Læs mere om synshandicap her:

Danskernes læsefærdigheder

Et forsigtigt skøn er at cirka 16% af danskere over 15 år har læsekompetencer under det niveau som er nødvendigt for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det svarer til godt 750.000 mennesker.

Mange danskere har betydelige læsevanskeligheder, dog uden at de har et handicap.

Danskernes færdigheder i læsning er sidst blevet undersøgt i to internationale undersøgelser - PISA 2015 og PIAAC 2013.

Du kan finde sammenfatninger af PISA 2015 her:

Kontakt

Iben
Bjerregaard Larsen
Strategisk kommunikation
Tlf. 39 13 46 88
Bolette
Willemann Jensen
Antropolog / På orlov
Tlf. 39 13 46 22