Gå til hovedindhold
Viden

Notas kendskabsundersøgelse 2012

En stigning på seks procentpoint. Så meget er kendskabet til Nota øget fra april 2012 til april i år. Det viser en ny undersøgelse, som analysefirmaet Epinion har lavet for Nota.
Forsiden fra rapporten.

Udgivet:  25. juni 2013 

Tv-kampagner har øget kendskabet

Det er særligt Notas satsning med reklamespots på de landsdækkende tv-kanaler, der er årsag til den store stigning i kendskabet. I hvert fald svarer ti procent af respondenterne "Reklamer på TV", når de bliver spurgt, hvorfra de kender Nota. Det tilsvarende tal for Notas netbibliotek er nul procent.
- Vi er meget glade for, at vores satsning med reklamespots for Nota på TV2, TV3 og SBS-TV har øget kendskabet til Nota i den brede befolkning. Det viser, at vi har ramt rigtigt ved at vælge en lidt mere utraditionel kampagneform, siger Linda Gjaldbæk, der er kommunikationsansvarlig hos Nota.

Stadig behov for at øge kendskabet

Langt den største kendskabskilde til både Nota og Nota Bibliotek er dog stadig "Venner og familie", da disse kilder står for over en tredjedel af kendskabet til begge brands. Kendskabet til Nota Bibliotek er i samme periode steget fra seks til ni procent.
- Kendskabet til Nota Bibliotek har tidligere været højere end kendskabet til Nota, så noget tyder på, at vi med fordel kan lave en landsdækkende kampagne om Nota Bibliotek for også at øge det generelle kendskab hertil, siger Simon Moe, der er leder af afdelingen Viden & Udvikling hos Nota og fortsætter:
- For vi vil jo gerne have, at alle, der har behov for at benytte Notas services, kender til os og Nota Bibliotek, da Notas mission netop er at skaffe brugerne adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser på lige fod med alle andre.

Kort om Kendskabsundersøgelsen

Epinion har lavet Kendskabsundersøgelsen på baggrund af i alt 1.015 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en kombination af en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel og telefoninterviews.