Gå til hovedindhold
Viden

Notas kendskabsundersøgelse 2016

Læs Notas kendskabsundersøgelse 2016.
Forsiden fra rapporten.

I de sidste fem år har Nota, i samarbejde med Epinion, lavet en årlig kendskabsundersøgelse, for at danne overblik over hvor mange der kender til Nota.

Svargruppe

I de tidligere undersøgelser har svarpersonerne været et tilfældigt udsnit af den danske befolkning. I år har Nota i stedet valgt at svargruppen skulle bestå af undervisere og vejledere, da det er mere relevant for dem at kende til Nota. 290 undervisere og vejledere deltog i undersøgelsen. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen består af spørgsmål om underviseres og vejlederes kendskab til Nota samt brugen af hardware og lyd- og e-bøger i undervisningen.

Du kan downloade hele rapporten herunder: 

Hovedkonklusioner 

  • Hele 46% kender til Nota. Det største kendskab ligger blandt grundskolelærere og blandt kvinder.
  • Kendskabet kommer primært via kollegaer, hvilket understreger vigtigheden af, at Nota understøtter mulighed for sparring og videndeling.
  • 76% af underviserne på ungdomsuddannelser ved ikke, hvem der kan blive medlem af Nota. Det kan diskuteres om det bør være et opmærksomhedspunkt, da de optimalt set skal kunne hjælpe deres studerende med, hvordan de bestiller studiebøger. Det bør nævnes, at ca. lige så mange undervisere på ungdomsuddannelser som i grundskolen angiver, at de underviser elever/studerende med et læsehandicap.
  • 72% angiver, at deres elever/studerende bruger tablets i undervisningen. Det er særligt i grundskolen.
  • 31% angiver, at de anvender lydbøger i deres undervisning. Det er særligt i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
  • 50% angiver, at de anvender e-bøger i deres undervisning. Det er særligt i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
  • Jo ældre underviseren er, des mindre bruges lydbøger og e-bøger i undervisningen. Dog ændrer elevernes/de studerendes brug af hardware sig ikke nævneværdigt i forhold til underviserens alder.