Gå til hovedindhold
Viden

Ny ordning skal hjælpe studerende med læsevanskeligheder

Projektet Duo giver ordblinde studerende mulighed for at møde andre i samme situation
Illustration af spørgsmålsbobler

Udgivet: 27. januar 2014

Til foråret går Nota i luften med et nyt pilotprojekt kaldet Nota Duo. Projektet er for studerende med læsevanskeligheder og skal give dem en mulighed for at møde andre i samme situation. De studerende får en partner, som de kan bruge til sparring, støtte og videndeling. Pilotprojektet er et samarbejde mellem Nota, Ordblindeforeningen og tre studerende fra forskellige uddannelsesretninger.
- Duo er latin og betyder to. Vi har valgt dette navn for at lægge vægt på projektets fokus på de forskelligartede relationer, der kan opstå mellem to personer, heriblandt mentoring samt gensidig støtte og sparring, siger Simon Moe, der er leder af Viden & Udvikling hos Nota.

En unik mulighed for studerende med læsevanskeligheder

Notas erfaring fra den daglige kontakt med brugerne viser netop, at mange studerende med læsevanskeligheder oplever en lang række udfordringer i forbindelse med deres studier. Desuden kan det for de studerende være svært at finde nogen, de kan søge råd og vejledning hos.
Hos Nota findes allerede supportlinjer til studerende, hvor de kan ringe og få vejledning; nemlig E17-Support og Nota Studieservice. Dog kan der være spørgsmål, som andre studerende med læsevanskeligheder er bedre rustede til at svare på, da de har personlig erfaring og både kender til de praktiske og psykiske udfordringer, man kan møde som studerende med læsevanskeligheder. Det kan dreje sig om spørgsmål angående studieteknikker, strategier i forhold til opgaveskrivning, brug af forskellige hjælpemidler eller kontakt til SPS-vejleder.
- Selvfølgelig løber ikke alle studerende ind i de samme problemer, men vi mener, at de har en anden og helt unik mulighed for at forholde sig til og sætte sig ind i problemerne grundet den personlige erfaring med dét at have et læsehandicap. Nota Duo skal netop give de studerende mulighed for at udnytte dette potentiale, siger Simon Moe.

Pilotprojektet

I pilotprojektet fokuserer Nota primært på ordblinde studerende i Københavns-området. På sigt er ambitionen, at Nota Duo skal være en mulighed for alle studerende med læsevanskeligheder; det vil sige både ordblinde, blinde, svagtseende og personer med andre læsehandicap. Pilotprojektet løber over foråret og sommeren 2014. Ved deltagelse i projektet forpligter man sig som studerende til at bidrage til evalueringen af pilotprojektet ved dets afslutning i efteråret 2014. Evalueringen skal tilvejebringe viden og erfaringer fra projektet, som efterfølgende kan inkorporeres i en bredere Nota Duo-ordning samt til inspiration for andre i lignende projekter.

Kontakt

For yderligere information er du meget velkommen til at ringe eller skrive til projektmedarbejder Sara Angulo-Nielsen på telefon xxxxxx  eller mail: san@nota.dk

Seneste nyt:

Duo bliver landsdækkende

Pilotprojektet er nu veloverstået og var en stor succes. Nota har derfor fået tildelt midler fra udviklingspuljen for folke- og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen, og det er derfor nu muligt for Nota i samarbejde seks central- og hovedbiblioteker rundt om i landet at brede netværket ud.Find ud af om der er en Duo ordning i nærheden af dig og tilmeld dig ordningen via nedestående link.