Gå til hovedindhold
Viden

Ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Et kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet for 16-20-årige ordblinde.
Dreng løser opgaver i skolen

Artiklen er udgivet 26. november 2012.

Nota har gennemført et kvalitativt studie af 16-20-årige ordblindes erfaringer med sammenhænge i uddannelsessystemet. Studiet har særligt fokus på overgangen fra grundskole til ungdoms-uddannelse. 

Formålet med studiet

Formålet med studiet er at afdække behovet for - samt oplevelsen af - hjælp til hjælpemidler og støtte, uddannelsessystemets tilbud til de unge ordblinde samt deres studiemønstre og karrierevalg. Studiets findings er samlet i en rapport med de ordblindes profiler, en sammenfatning af de unge ordblindes oplevelser samt baggrundsstatistik på området.

Fem unge ordblindes oplevelse

De fem ordblinde, der deltog i studiet, fortæller i rapporten, hvad der har spillet en stor rolle for dem i deres grundskoleforløb samt baggrunden for deres uddannelsesvalg. 

Det er især sen diagnosticering og en snørklet vej til hjælpemidler, der er de største udfordringer. Desuden peger studiet på den afgørende betydning af at have opbakning fra forældre og/eller lærere. De fem ordblinde taler desuden om, hvordan deres ordblindhed har indvirket på trivslen, og hvordan de føler, at de skal kæmpe imod "systemet".

En del af projekt "Sammenhænge i uddannelsen"

Studiet er med til at danne grundlag for en større statistisk analyse af sammenhængen i støttemuligheder, som Nota laver i samarbejde med Epinion. Analysen skal afdække, hvilken rolle kontinuitet og sammenhæng mellem forskellige tilbud spiller, samt hvordan dette påvirker unges valg og muligheder.

Fremadrettet brug af studiet

Fremadrettet er denne viden væsentlig i forhold til at hjælpe flere gennem uddannelse og erhvervsvalg i et inklusionsperspektiv.