Gå til hovedindhold
Viden

Ordblindheden der forsvandt

Kirstine Føge Jensen fra Antropologi på Københavns Universitet, har i forbindelse med sit speciale analyseret ordblindhed som begreb og i praksis på en dansk folkeskole.
Forsiden fra rapporten

Studerende: Kirstine Føge Jensen

Uddannelsessted: Antropologi ved Københavns Universitet

Niveau: 10. semester

Udgivet: 26. november 2015

Kirstine Føge Jensen fra Antropologi på Københavns Universitet, har i forbindelse med sit speciale analyseret ordblindhed som begreb og i praksis på en dansk folkeskole. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på en dansk folkeskole, herunder med interview af både lærere, læsevejledere, lederere samt elever både med og uden læsevanskeligheder. Derudover har Kirstine ligeledes foretaget policy-analyser af lovgivningen indenfor læsning, undervisning og ordblindhed, og også her har hun foretaget interviews med interessenter og beslutningstagere. I specialet etablerer Kirstine en forståelse for, at måden hvorpå ordblindhed udspiller sig på en folkeskole i relation til andre kommunale og statslige aktører er ved ikke at udspille sig.

Med andre ord: Ordblindheden forsvinder, og Kirstine argumenterer for, at det sker grundet (1) den måde hvorpå der fra politisk side fokuseres på læsning – et fokus der influerer praksis i folkeskolen, (2) de uensartet og til tider modstridende måder at læse lovgivningen omkring ordblindhed, samt (3) manglen på ensartethed i forståelsen og kategoriseringen af ordblindhed. Kirstine har med projektet formået at kaste lys på, hvad der sker mellem forskellige lag, der alle spiller ind på ordblinde elever og deres muligheder for at få den bedste hjælp i folkeskolen. Med sit projekt bidrager Kristine med ny og interessant viden omkring ordblindhed i folkeskolen.