Gå til hovedindhold
Aktuelt

Kreative kunstnere og forfattere skal finde nye veje til læseglæde på Lolland og Sjælland

Et samarbejde mellem LollandBibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Nota har modtaget knap 750.000 kroner fra Slots- og kulturstyrelsen: Nu skal der skabes læsefællesskaber
30. november 2020
bog der ligger i efterårsløvfald

Projektet ’Vilde historier -  fælles sagn og myter’ skal skabe læseglæde

Slots- og Kulturstyrelsen har offentliggjort modtagerne af tilskud fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”.

Projektet mellem LollandBibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Nota, ’Vilde historier -  fælles sagn og myter’ er blandt de udvalgte. 

Kunstnere og forfattere sætter gang i historien

Hovedtanken er, at en række kunstnere, forfattere og historiefortællere afprøver nye, kreative veje for at skabe læselyst og læsefællesskaber sammen med lokale uden for biblioteksrummets rammer.

Indfaldsvinklen er lokale sagn og myter, og ideen er, at man vil samle børn og voksne på tværs af generationer, der herefter, i fællesskab med kunstnerne og forfatterne vil udforske nye måder hvorpå de skaber deres egne fortællinger.

Nota lægger lyd på historierne

Nota skal bidrage med kompetencer inden for lyd og litteraturoplevelser. Måske dette ender som nye spændende lydoplevelser i det fysiske rum. Præcis hvordan det vil foregå i praksis er stadig på tegnebrættet.

Hvad der dog er lagt fast, er, at Nota efterfølgende vil stå for at fastholde og tilgængeliggøre de mange fortællinger, der skabes i projektets forløb, så de bliver til glæde for Notas mange medlemmer og andre nysgerrige sjæle.

Notas direktør ser frem til projektet

”Det har været vores ønske og plan fra start af, da Nota kom til Nakskov, at Nota skulle bidrage til kulturelle oplevelser i lokalområdet” udtaler direktør for Nota, Michael Wright.

”Nota bringer allerede litteraturoplevelser ud til vores mange medlemmer med læsevanskeligheder, både de blinde, ordblinde og andre-gruppen, men det er vigtigt for os, også at bidrage til fysiske kulturoplevelser i lokalmiljøet.

Blandt andet har vi forestillet os open-air arrangementer, koncerter, forfatterforedrag og lignende, hvor Nota gerne vil være en aktiv bidragsyder.

Derfor ser vi det her projekt som en perfekt kombination af lyd, litteratur og oplevelser, Notas kerneopgaver. Det er vi meget glade for at kunne bidrage med, både i vores lokalområde, men også på Sjælland.” Tilføjer Michael Wright.

Kultur- og forsamlingshuse bliver omdrejningspunktet:

Projektet bliver lokalt forankret i udvalgte kultur- og forsamlingshuse, som i forvejen huser aktiviteter og kulturmøder.

”Vi glæder os meget til at komme i gang og rulle projektet ud sammen med borgerne i de udvalgte byer” Lyder det fra Cecilie Gregersen Nielsen der er en af projektlederne bag projektet. 

 

Følg med på nota.dk for nyheder løbende. 

 

  • Hvert år uddeles Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.
  • Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
  • Puljen har hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 af 17. maj 2000 § 18.
  • Der afsættes årligt et beløb på Finansloven til Udviklingspuljen. 
  • Statens tilskud til puljen er i 2020 er 13 mio. kr.