Bestilling af eksamensopgaver

Vælg om du vil bestille eksamensopgaver til ordblinde eller synshandicappede:

Nyttige vejledninger til eksamen

Eksamensopgaver med skrivbare felter i PDF

Sådan får du din PC til læse en PDF højt

Sådan får du din Mac til at læse højt med Tekst til Tale

Selv fremstillet eksamensopgaven? Sådan testes tilgængeligheden

Hvis I selv fremstiller materiale til f.eks. mundtlige eksamener, vil formatet ofte være tilgængeligt for ordblindes oplæsningsprogram. Sådan tjekkes tilgængeligheden af egne filer:

PDF og Word i oplæsningsprogrammer