Bestilling af eksamensopgaver

Vælg om du vil bestille eksamensopgaver til ordblinde eller synshandicappede:

Test selv din eksamensopgave

Har du fremstillet en eksamensopgave, har du her mulighed for selv at teste om den lever op til de gængse tilgængelighedskrav for tekster til ordblinde. Se på Nota Bibliotek hvordan du gør:

PDF og Word i oplæsningsprogrammer