Bestilling af eksamensopgaver synshandicappede

Sommer 2018 vil store dele af de centralt stillede eksamener ligge på Netprøver.dk i et tilgængeligt format, men specialproduktioner til synshandicappede studerende skal bestilles hos Nota som normalt.

Her kan du bestille skriftlige og mundtlige eksamensopgaver til synshandicappede på ungdoms- eller videregående uddannelser.

Du skal udfylde ét skema pr. eksamen. 

Du skal bestille eksamensopgaven senest 4 uger før eksamensdatoen.

Nota fremsender eksamensopgaverne senest 7 hverdage før eksamensdagen.

Eksamensopgaverne sendes på CD. Af sikkerhedsmæssige årsager, er det desværre ikke muligt at sende opgaverne på anden vis.
Terminsprøver, årsprøver og andre prøver sendes via mail. Derfor er det ikke nødvendigt at udfylde leveringsadressen, men vær opmærksom på, at prøverne sendes til den valgte mailadresse.

Hvis en elev ikke har en godkendt bevilling, må skolen selv afholde omkostningerne til eksamensmaterialerne eller søge en rammebevilling under SPS til eleven.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Studieservice på telefon 39 13 46 04
Du kan også sende en mail: eksamen@nota.dk
 
NB: Dette ansøgningsskema fungerer i Internet Explorer 9 og nyere versioner, samt Chrome, Firefox og Safari.

 

Sæt kryds her, hvis du bestiller til en (termins)prøve eller test
Sæt kryds her, hvis eksamen/prøven ikke bliver produceret et central sted.
Skriv her prøvens navn fx: Engelsk B
Skriv her den fulde officielle prøveforekomst fx: 2hfl23-DAN/A-03122012
Find oversigt over prøver, eksaminer og datoer under Kalendere på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Vælg det format eleverne er vant til at bruge. Kontakt Studieservice, hvis du er i tvivl om formatet eller ønsker at bestille taktilt materiale. Telefon: 39 13 46 04 eller mail: stud@nota.dk
Skriv gerne kommentarer til det valgte format
Vælg det eller de hjælpemidler eleverne skal bruge til denne eksamen og som eleverne er vant til at bruge. Du kan vælge flere ved at holde knappen ctrl eller cmd nede, mens du klikker
Hvis hjælpemiddel ikke findes i listen ovenover, kan du angive det her
Elev
CPR nummer skal bestå af 10 tal fx. 100155-1234
Elever
NavnCPRBevillingFjern
Husk at Leverancestatus skal stå som "Bestilt" i US2000 for elever med godkendte bevillinger.
Skriv her modtageren af eksamensopgaven fx: rektor
NB: Henvendelser fra Nota vedr. bestillingen, vil blive sendt til denne emailadresse.
Leveringsadresse til eksamensopgaver, der leveres på CD
OBS Det er vigtigt, at bestillinger til forskellige leveringsadresser udfyldes i hver sit skema.

 

Nota fremsender eksamensopgaverne senest 7 hverdage før eksamensdagen.

Hvis skolen ikke har modtaget eksamensopgaven 5 hverdage før eksamensdagen, bedes skolen kontakte Studieservice på telefon: 39 13 46 04 eller mail: eksamen@nota.dk