Gå til hovedindhold
Aktuelt

Notas Alle kan læse-konferencer forår 2024

Bliv klogere på sprogforstyrrelsen DLD og få inspiration til, hvordan man kan skabe lige deltagelsesmuligheder for børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder.
9. februar 2024
Illustration: oplægsholder underviser på konference

Nota afholder to forårskonferencer i samarbejde med St. Andst Efterskole og Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.

Konferencerne henvender sig til undervisere, skolepædagoger, læsevejledere, skolebibliotekarer, PLC-vejledere og andre fagpersoner i grundskolen.

Oplæg:

  • Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent NVOL, fortæller om sprogforstyrrelsen DLD og de vanskeligheder med skriftsproget, der kan opstå som følge af DLD.
  • Mie Askjær Midtgaard, ordblindekonsulent Ordblindetalent og Mette Bach Laursen, lærer og læsevejleder, gør os klogere på de sekundære følgevirkninger, der kan følge med ordblindhed (Mie holder oplægget  i Vejen og Mette i København).
  • Karen Siercke, leder af Poesiens Hus, inspirerer til handlekraft, skaberkraft og fællesskab på børn og unges præmisser.
  • Randi Heide, biblioteksformidler Aarhus Bibliotekerne, undersøger hvordan bibliotekerne kan have en rolle i forhold til at være med til at løfte ordblindeområdet.
  • Anne Kathrine Eckardt, udstillingsleder og børnekulturformidler Hillerød Bibliotekerne, fortæller om børnemagt på biblioteket og bogtrivsel (Kbh.).

Programmet opdateres løbende.

Det koster 500 kr. at deltage, og konferencerne afholdes her:

København den 22. april 2024

Konferencen afholdes på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Vejen den 30. april 2024

Konferencen afholdes på St. Andst Efterskole, Markdannersvej 3, 6600 Vejen