Gå til hovedindhold
Aktuelt

Notas Alle kan læse-konferencer efterår 2023

Konferencerne afholdes i Aalborg den 15. november, i Odense den 28. november og i Roskilde den 29. november.
14. juni 2023
Konferencedeltagere lytter til oplægsholder

Nota inviterer i samarbejde med HF & VUC Nord Aalborg, HF & VUC Roskilde-Køge og TietgenSkolen i Odense til tre Alle kan læse- konferencer i efteråret 2023. Denne gang vil konferencerne give perspektiver på, hvordan man kan arbejde med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.

Oplæg:

Små greb gør en stor forskel for de unge

v. Dorte Gønge Nielsen, ordblinderådgiver og Kristina Junker Stengaard, programleder Pædagogisk Enhed, Børn og Kultur Esbjerg

Esbjerg Kommune samarbejder med de lokale ungdomsuddannelser om at skabe en god overgang for elever med ordblindhed. Oplægget vil komme ind på opstarten af samarbejdet, hvilke konkrete aktiviteter overgangen indeholder, og hvordan opgaverne er fordelt mellem kommunen og ungdomsuddannelserne. Elevernes perspektiver inddrages undervejs i oplægget.

Skolestart på EUD og EUX - at bygge sproglig bro

v. Mads Vesterager Madsen, læsevejleder og underviser, Aarhus Business College.

Elevernes sproglige kompetencer i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse kan udgøre en stor udfordring. Mads viser, hvordan den nationale EUD-screeningstest kan indgå som redskab, og hvordan sprogfokuseret undervisning med fordel kan tilrettelægges i erhvervsskoleregi, så elever med svage sproglige kompetencer kan opnå et bedre fagligt udbytte. Eksempler på materialer og undervisningsformer, der kan stilladsere den faglige læring, vil indgå i oplægget.

"Vi owner jo lissom vores ordblindhed"

v. Sidsel Stenbak Hollmann, pædagogisk konsulent og mentor fra UCRS Ringkøbing-Skjern.

Erfaringer og resultater fra det to-årige ordblindeprojekt Treslået Tovværk på HHX og HTX i Skjern og Ringkøbing handler om self-efficacy, studiestrategier og at lykkes med sin undervisning. Sidsel fortæller om, hvordan det faglige fællesskab kom i fokus, og hvordan elevernes perspektiv hele vejen har været afgørende for at bringe gymnasiets lærerkollegie et nyt sted hen.

GI' MIG LI' EN PAUSE! Fortællinger fra unge om udfordringer i uddannelsessystemet

v. teatergruppen C:ntact.

Forestillingen stiller skarpt på nogle af de udfordringer og bump på vejen, som unge i udsatte positioner kan møde på deres vej mod uddannelse. Forestillingen tager udgangspunkt i personlige fortællinger fra unge, som går på FGU.

Stemmen i øret – unge med ordblindhed og deres lydbogslæsepraksis

v. Stine Kappel, rådgiver hos Nota.

Med udgangspunkt i sit masterprojekt, vil Stine vise, hvad der karakteriserer fire unges læsning af lydbøger, og hvilken betydning lydbogens stemme har for de unges oplevelse og brug. Oplægget afrundes med en lille audio-booktalk.

Konferencerne henvender sig til undervisere, læsevejledere, SPS-vejledere og andre fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Det koster 500 kr. at deltage, og konferencerne afholdes her: