Gå til hovedindhold
Aktuelt

Notas Læsevejlederpris 2023

Notas Læsevejlederpris skal igen uddeles, og du kan nominere en læsevejleder.
4. august 2023
Illustration af læsevejleder der underviser to unge

Kender du en læsevejleder, der fortjener at blive anerkendt og hyldet for sin ekstraordinære indsats i forhold til arbejdet med ordblindhed eller andre læsevanskeligheder?

Notas Læsevejlederpris uddeles på ROALs temadag den 6. november på HF & VUC FYN i Odense, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal modtage den. Ud over æren modtager årets læsevejleder 12.500 kr.

Indsatsen kan for eksempel handle om at:

  • Nedbryde tabuer
  • Bidrage til positiv selvforståelse
  • Udbrede kendskabet til ordblindhed og andre læsevanskeligheder
  • Udvikle nye redskaber eller metoder til undervisning og vejledning
  • Styrke læsemotivation og læseglæde

 

Sådan gør du

Send en mail med navnet på den, du synes, der fortjener prisen. I mailen skal du skrive en begrundelse for nomineringen samt en kort beskrivelse af indsatsen. Skriv gerne, om vi må offentliggøre dit navn.

Nomineringen sendes til Stine Kappel på mail: skl@nota.dk – senest fredag den 8. september 2023.

Nota forbeholder sig retten til at offentliggøre hele eller dele af de indstillinger, Nota modtager.

Alle kan nominere en kandidat til Læsevejlederprisen 2023.

Om læsevejlederprisen

Notas Læsevejlederpris har været uddelt siden 2014 og har som formål at anerkende læsevejledernes vigtige rolle og arbejde i grundskolerne, på ungdoms- og videregående uddannelser.

Der er nedsat en gruppe, der finder dette års prismodtager blandt de indstillede kandidater – Gruppen består af:

  • Rikke Lund Gade, Landsforeningen af Læsepædagoger
  • Marie Ågaard Bennike, Læse- og matematikvejlederforeningen
  • Gitte Møldrup Frederiksen, ROAL
  • Lene Harder, Bibliotekschef, Nota

ROALs temadag den 6. november 2023

Mestring og empowerment: Når man er i skriftsprogsvanskeligheder - det uforløste potentiale

ROAL inviterer sammen med HF & VUC FYN til temadag om indsatser målrettet børn, unge og voksne med uforløst potentiale.

Denne temadag genbesøger, men bygger også videre på ROAL’s fokus fra webinarrækken om empowerment, mestring og samskabelse i foråret 2023. I tre oplæg hen over dagen foldes empowerment og ”det uforløste potentiale” ud i konkrete eksempler på indsatser for henholdsvis børn, unge og voksne. Her dannes mennesker til at danne sig selv i fællesskabet.

Notas Læsevejlederpris uddeles kl. 14:30.

I forbindelse med temadagen afholder ROAL generalforsamling.

Dato: Mandag den 6. november 2023 kl. 9.30-16.00
Sted: HF & VUC FYN, Kottesgade 6, 5000 Odense C
Pris: 695 kr. 

Om ROAL

ROAL – samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, er en landsdækkende forening, der arbejder såvel på erhvervsområdet som på tværs af hele uddannelsesområdet fra folkeskole til videregående uddannelser.