Anbefaling

1533

Af Anders Vægter Nielsen
Forside fra bogen 1533
Historiker Anders Vægter Nielsen har skrevet denne middelalderroman fra Danmark. Historien tager sit udgangspunkt ved landsbyen Frejlev på det sydøstlige Lolland.

Et uskyldigt drab

Året er 1533, og bønderne i Frejlev har netop taget den lokale foged i at fælde et af de dyrebare egetræer, der giver foder til landsbyens svin. Konflikten optrappes og ender med, at landsbyboerne dræber fogeden med deres høtyve.

Frejlev bliver efterfølgende belejret af grevens mænd, men landsbyens vise oldermand bliver sammen med en af byens bondekarle smuglet ud og sendt på en lang rejse til København. Her skal de fremlægge beviset for, at skoven er deres og at drabet skete i selvforsvar.

Tidsbillede af middelalderen

Forfatteren har ladet sig inspirere af virkelige begivenheder. Drabet i 1533 giver afsæt til et tidsbillede af senmiddelalderens Danmark, hvor selve handlingen nærmest træder i baggrunden for skildringer af hverdagslivet.

Bogen er rig på detaljerede beskrivelser af hvad og hvordan man spiser, hvordan man bevæger sig i landskabet og taler. Det er ligeledes lagt vægt på sanseoplevelserne, hvordan lugter, lyder, smager og føles middelalderen?

Skildringen er levende og vellykket, eksempelvis når vi følger de to rejsendes ophold i et trængt byhus i Vordingborg, hvor de deler tanker, mad, hverdagssysler og mere med husets beboere, en håndværker og en prostitueret.

Et større Danmark

Danmark dengang er på mange måder et større land end i dag. Uden moderne transportmidler, er rejsen fra det østlige Lolland til København mere end en dagsrejse, og undervejs gøres mange ophold. Det er interessant at følge karakterernes tanker om andre landsdele, samt hvor stor en sprogbarriere der kan være mellem de forskellige egne.

Man skal ikke forvente en højdramatisk fortælling. Der er flere spændingsfyldte episoder, men mestendels er læseren en flue på væggen. Som indblik i middelalderen fungerer bogen fremragende, og den anbefales til alle med interesse for denne del af danmarkshistorien.

5. november 2020

Læs bogen