Anbefaling

Danefæ

Forside fra bogen Danefæ
Hvem kunne ikke tænke sig at finde en skat? Altså en rigtig skat, som pludselig kommer til syne op af den danske jord eller bliver fundet ved en udgravning. Hvis man finder en sådan skat, er den sandsynligvis et danefæ og skal afleveres til Nationalmuseet.

Hvad er et danefæ?

Danefæ betyder død mands gods eller dødt gods. Selve begrebet danefæ stammer helt tilbage fra landskabslove i Jyske Lov og Eriks Sjællandske lov. Bestemmelserne betød, at alt, der blev gravet op af guld eller sølv, blev defineret som danefæ og tilhørte Kongen.

I vore dage er det Nationalmuseet, der er myndigheden på området og definitionen af danefæ er udvidet til også at omfatte fundne sager af væsentlig kulturhistorisk værdi.

Bogen Danefæ er udgivet i forbindelse med Dronning Margrethes 70 års fødselsdag. Dronningen er selv meget arkæologisk interesseret. En tilsvarende bog om danefæ blev også udgivet i 1980, da Dronningen fyldte 40. Denne bog beretter om de danefæ, der er kommet til siden 1980.

Og hvilke fund

Bogen gennemgår de enkelte fund, sætter dem ind i en historisk sammenhæng og fortæller om, hvordan de er blevet fundet. Her er hjortetakøksen fra Værebro Å, Ravbjørnen fra Fanø, Kobberøksen fra Vester Bedegadegård på Bornholm, Træhjelmene fra Uglemose på Lolland, Hannenov-ringen fra Falster, Vikingeskattene fra Grågård og Pilhus ved Holstebro.

Listen kunne være længere: Sølvskatte, runesten, offergaver, guldmønter og meget, meget mere. Her er kort sagt fund fra hele Danmark, som vidner om, at mennesker har levet overalt og har efterladt sig store værdier.

Vores fælles historie

Bogen er skrevet i et sprog, hvor alle kan være med. Bare man har lidt interesse i historie. Hver bidragyder er den ypperste inden for sit felt og formår virkelig at gøre historien og historierne interessante for os almindelige mennesker.

5. marts 2013

Læs bogen