Anbefaling

De blinde pionerer

Af Poul Lüneborg og Ebbe Espersen
Forside fra bogen De blinde pionerer
Poul Lüneborg og Ebbe Espersen har skrevet bogen: ”De blinde pionerer - Om stifterne bag oprettelsen af Dansk Blindesamfunds lokalkreds for Aarhus, Randers og Viborg amter oktober 1911”.

"Jeg er lykkelig som et barn, hver gang der sker et lillebitte fremskridt, som kan forbedre de blindes kår. Nu er det lykkedes at få blindeskriftsager gratis med posten, ligesom blinde får rabat på togrejser. Men det største fremskridt var dog, dengang blinde fik tilkendt invaliderente".

Citatet her er hentet fra et interview med kredsens første formand Karl Hansen i anledning af hans 90-års fødselsdag i 1955. Bogen om de første år i den store jyske kreds er fuld af fint udvalgte citater, som siger væsentlige ting om de citerede og i mange tilfælde også viser, hvorfor det havde så afgørende betydning at danne en interessepolitisk forening for blinde og derefter etablere lokalkredse.

Desuden får man belyst de udfordringer, pionererne måtte forholde sig til, hvad det var for et fundament, de fik skabt, som Dansk Blindesamfund i dag arbejder videre ud fra, og at det stadig ligesom dengang er nødvendigt for foreningen at bruge betydelige ressourcer på centrale områder som bedre erhvervsmuligheder og sikring af et større økonomisk grundlag for mange af medlemmerne.

Fra arkiverne

Bogens indhold er baseret på et væld af oplysninger fra blandt andet Dansk Blindesamfunds medlemsblade, Blindeinstituttets elevjournaler, kirkebøger, folketællinger og lokalarkiver.

Mange af de 23 stiftere og andre af kredsens medlemmer, hvis livsforløb og engagement bliver beskrevet, er her fortjenstfuldt trukket frem af glemslen. Der er ganske enkelt tale om en formidabel indsats, som bidrager til en betydelig større viden på mange områder af Dansk Blindesamfunds tidlige historie.

Bogen kan fås hos Nota, og man kan finde en meget mere omfattende og nuanceret anmeldelse, som jeg har skrevet i januarnummeret af Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev. Den ligger på hjemmesiden www.blindehistorie.dk

10. maj 2016

Læs bogen