Anbefaling

Hjemsted

Af Gerd Laugesen
Forside fra bogen Hjemsted
Mange danskere har et specielt forhold til Sønderjylland. Det er et spændende område, hvor både historien og naturen adskiller sig fra alle andre steder i Danmark. I Hjemsted er Gerd Laugesen på rejse i det sønderjyske for at finde sine rødder. Det er blevet til en samling fortællinger om mennesker, natur og det helt specielle ved Sønderjylland.

Den gode historie

Gerd Laugesen har et helt specielt talent for at finde den gode historie. Hun møder mennesker fra alle egne af Sønderjylland, får dem til at åbne op og fortælle deres egen og egnens historie. Du kan bl.a. møde manden, der boede i en høstak, Åens konge, Vadehavets Skræk og friserkvinderne. Hvis du selv er kendt på egnen, vil du sikkert genkende en del af personerne og historierne i bogen

Naturen

For alle de sønderjyder, der bor langs Vadehavet, spiller naturen en stor rolle. Det er vældige naturkræfter, der er på spil og det præger de mennesker, der bor der. En rejefisker fra Rømø fortæller om stormfloden i 1999, hvor digerne blev oversvømmet. Da han sejlede som fisker, kunne han tidevandstabellen udenad, for Vadehavet skal man behandle med respekt.

Rødder

Laugesens ide med bogen er, at hun vil finde sine egne rødder. Derfor kredser hun ofte om, hvad et menneskes rødder betyder. Er det vigtigt at kende sine rødder og vide, hvor man hører til? Gennem historien har grænsen mellem Danmark og Tyskland rykket sig flere gange, og tilfældigheder har afgjort, om man havnede på den ene eller den anden side. Så specielt i Sønderjylland er spørgsmålet om, hvor ens rødder er aktuelt.

Tid til eftertanke

Historierne er fortalt i et roligt tempo med tid til eftertanke. Laugesen lægger mærke til detaljer og har et godt blik for det underfundige. Hvis du godt kan lide egnsbeskrivelser eller bare gode historier, vil du helt sikkert nyde Hjemsted.

5. marts 2013

Læs bogen