Anbefaling

Skilleveje

Af Bo Østlund
Forside fra bogen Skilleveje
Underholdende barndomserindringer fra 28 kendte danskere.

28 kendte personer fortæller om deres barndom og de skelsættende begivenheder, der har påvirket deres valg senere i livet. De personlige beretninger er samtidig en beskrivelse af dagligliv i Danmark fra 1930 til i dag.

28 kendte danskere fortæller

Journalisten Bo Østlund har interviewet 28 kendte danskere, der fortæller om deres barndom og ungdom. Det er blevet til 28 forskellige beretninger om opvækst, familie og miljø rundt omkring i Danmark.

Det er historien om Familien Danmark i 1900-tallet. Personerne er født i perioden 1931-1976, men da historierne i mange tilfælde også omfatter forældrenes baggrund, får vi tidsbilleder fra næsten et helt århundrede.

Personerne beskriver deres barndom i store træk med begivenheder, der har været skelsættende for deres videre liv og skabelsen af en identitet. Forholdet til forældrene er selvfølgelig det centrale, men også nærmiljøet, naturen, vennerne og ikke mindst flytninger spiller en stor rolle i beretningerne.

Barndomsoplevelser i mol og dur

Hele følelsesregistret berøres, når man læser Skilleveje. Det er historier om barndomsoplevelser i mol og dur. Nogle beretninger er overvejende morsomme, f.eks. beskriver hjerneforsker og entertainer Peter Lund Madsen i humoristiske vendinger forholdet til broderen. Andre beretninger har et mere alvorligt udgangspunkt.

Et eksempel er fortællingen om direktør for Star Tour Stig Elling, der fra 8-års alderen jævnligt måtte opleve at blive sat uden for døren med en 100 kr. seddel i hånden, så hans forældre kunne drikke i fred. Ligesom flere af fortællerne kommer fra hjem, præget af alkoholisme, pillemisbrug og mødrenes psykiske sygdomme. Her har det været en ekstra kamp at komme dertil, hvor de er. Det gælder f.eks. sangeren Michael Falch, der faldt i og blev alkoholiker som forældrene.

Underholdende fortællinger

Talrige er anekdoterne fra hændelser i hverdagen. Der er f.eks. Nørrebro drengen Jimmy Stahr, der tjener penge på at samle hestepærer til gødningsbrug. 1 kr. pr. sæk, hvilket var nok til 2 biografbilletter. Han fortæller meget underholdende om livet på Nørrebro i 40`erne.

Næsten eventyrlig er fortællingen om den 11-årige Naser Khader, der i midten af 1970`erne ankommer fra et strengt religiøst og socialt kontrolleret landsbysamfund i Syrien til en lejlighed i Istedgade på Vesterbro, hvor prostituerede trækker neden for hans vindue.

Genkendelse og identifikation

Mange læsere vil have en eller flere berøringsflader til personernes miljøer og vil kunne nikke genkendende til de tidstypiske ting. Det kan være gader eller personer. Eller det kan være de store nationale hændelser og livsstilen, der vækker genkendelse og identifikation.

Skilleveje er en berigende oplevelse, ikke i kraft af, at det er kendte mennesker, men i kraft af de ting, de har at fortælle.

13. januar 2016

Læs bogen