Anbefaling

Union Street

Af Pat Barker
Forside fra bogen Union Street
Socialrealistisk roman om syv kvinder i en nordengelsk industriby.

Union Street er beretningen om 7 kvinder, der bor i et arbejderkvarter i en nordengelsk industriby. Romanen er barsk socialrealisme, men er også meget poetisk i skildringen af kvindernes liv, tanker og følelser.

Union Street

Romanen udkom i 1982 og er Pat Barkers debutroman. Den foregår i vinteren 1973 i en nordengelsk industriby. Byens arbejderkvarterer er voldsomt præget af arbejdsløshed og forfald. Rundt omkring er der hele gader af saneringsmodne huse, som venter på nedrivning. Nogle af disse huse er blevet taget i brug af hjemløse.

Mange fabrikker er lukkede, og mændene søger i højere grad end før tilflugt på pubberne. Der er minearbejderstrejke og mangel på kul. Arbejderboligerne i Union Street har ikke centralvarme, men der fyres med kul i kaminen. De trænger til en kærlig hånd, men er ikke dømt til nedrivning.

7 kvindeskæbner

Romanen består af 7 forskellige beretninger om nogle af kvinderne i Union Street. Den starter med skildringen af Kelly Brown på 11 år og slutter med den ældste, Alice Bell på 76 år.

Kelly er vokset op alene med sin mor og storesøster. Moderen er blevet afhængig af alkohol og har skiftende mandebekendtskaber. Hver aften er hun på pub og fjerner sig mere og mere fra sine børn. Kelly er forsømt og isolerer sig fra de andre børn. Hun bliver voldtaget af en fremmed mand og får ikke støtte bagefter. Afstanden til hjemmet og andre bliver større, og Kelly bliver et gadebarn. De hjemløse bliver hendes nærmeste kontakt til andre.

Alice Bell er enke og kan efterhånden ikke klare sig selv. Hun mindes fortiden, hvor hun boede i en hyggelig arbejderbolig med have, indtil hun blev enke og måtte flytte til Union Street. Alice får tilbud om at komme på plejehjem, men ønsker at dø i sit eget hjem. Skildringen af den ældre dame og hendes fortid er meget smuk og intens. Den unge og den gamle mødes til slut i byens smukke park i en flot scene.

Imellem de to er der 5 andre kvinder i forskellige aldre. De har alle en hård tilværelse og en barsk historie til fælles. Den sociale arv er tung, og traditionelle kønsrollemønstre såvel som hårdhændede opdragelsesmetoder holdes i hævd. Uvidenhed har ført og fører stadig til tidlige graviditeter, hvor valget står mellem abort eller tidligt ægteskab.

Kvinderne er de centrale i bogen, og dem der holder sammen på hjemmet. Mændene er præget af det hårde arbejde på kemikalie-eller stålfabrikkerne. En yngre familiefar dør af en arbejdsrelateret lungesygdom. En del af kvinderne i byen arbejder på den lokale kagefabrik, hvor arbejdet ved samlebåndet, mobning og sladder slider på dem fysisk og psykisk.

Disse barske vilkår er skrevet med stor indføling, og som læser ser man tydeligt scenerne for sig. Man er i Union Street.

Om forfatteren

Pat Barker viser i alle sine bøger en eminent evne til at skildre almindelige menneskers vilkår, tanker og følelser omkring de problemer, de slås med. Hun formår at lægge al elendigheden frem på en måde, så man aner håbet og vejen frem til det bedre.

Pat Barker er født i 1943 i Thornaby-on-Tees i det nordøstlige England. Hun er uddannet på London School of Economics. Hun har fået flere priser for sit forfatterskab, bl.a. Guardian Fiction Prize i 1993 for trilogien Regeneration, Øjet i døren og Spøgelsesvejen, der handler om 1. verdenskrig. I 1995 modtog hun Booker Prize.

31. oktober 2007

Læs bogen