Åben skole-samarbejdet har været en del af den danske grundskole gennem en årrække. I denne antologi analyserer en række pædagogiske forskere på den åbne skole som pædagogisk fænomen. For alle med engagement i grundskolen - lærerstuderende, lærere, skoleledere og politikere
Note: 
Indhold: Åben skole som pædagogisk fænomen (Lars Emmerik Damgaard Knudsen: Introduktion : om baggrund, bredde og sammenhænge i åben skole. Den åbne skole og samarbejdet mellem foreninger og frivillige / Klaus Levinsen, Evald Bundgård Iversen, Lise Specht Petersen. Beth Juncker: Åben skole i et kultur- og fritidsperspektiv). Læring og dannelse i åben skole (Lars Geer Hammershøj: Åben skole som formålsstyret pædagogik : inspiration til dannelse og kreativitet. Ida Krøgholt: Ej blot til lyst : teateret møder danskfaget. Funktionel tværfaglighed i en forestillet lokalkontekst : åben skole som scenariedidaktik / Bettina Buch ... et al. Sally Thorhauge: Læringens væsen og vækst i et krydsfelt mellem skole og museum. Demokratiske stjerner : en undersøgelse af hvordan åben skole kan understøtte demokratisk dannelse / Lise Sattrup & Lars Emmerik Damgaard Knudsen. Laura Lundager Jensen: Dannelse til medborgerskab i den åbne skole - med skoleprojektet GEOkids i Odsherred som omdrejningspunkt). Udfordringer og muligheder i samarbejdet mellem lærere og lokale organisationer (Lars Emmerik Damgaard Knudsen: Den didaktiske kiasme : om modsætninger, der jager hinanden i åben skole. Kunstneriske partnerskaber i åben skole / Lisbeth Haastrup og Merete Sørensen. Anders Vestergaard Thomsen: Skole-virksomhedssamarbejde i naturfag : autenticitet og varighed. Pædagogik og partnerskaber : et litteraturreview om samarbejder mellem skoler og lokalsamfund / Ida Schacht Rosenbäck og Lars Emmerik Damgaard Knudsen)

Åben skole

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653289
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Syddansk Universitetsforlag, 2020
ISBN: 
9788740832778