Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi

Forfatter:
(Universitets-Jubilæets Danske Samfunds skriftserie) Om øjets og blindhedens symbolske betydning i den norsk-islandske middelalderlitteratur ud fra analyser af bl.a. Eddadigterne, Ynglinga saga og Saxo Grammaticus' Gesta Danorum

Øjet og blindheden i norrøn litteratur og mytologi

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
704035
Nota udgivelsesår: 
2004
Udgave: 
Museum Tusculanum, 2003
ISBN: 
8772898054