8 cases i medicinsk etik

Note: 
Indhold: Jeanette Bresson Ladegaard Knox: At behandle i grænselandet mellem liv og død : en case fra neonatalklinikken. Peter Laurs: Genterapi : velfærd, rettigheder og forpligtelser. Martin Ejsing Christensen: Rituel omskæring af drengebørn : et ømtåleligt spørgsmål. Samtykke for hvem? : medicinske tilgange til interkønnede personer / af Marie-Louise Holm & Morten Hillgaard Bülow. Lars Poulsen: Kants pligtetik og respekt for autonomi : cases og dilemmaer. Jacob Busch: Nudging og sundhedsfremme : må vi påvirke folk for deres eget bedste? Finn Guldmann: Sundhedsplatformen : videnstab i forbindelse med indførelsen af elektroniske patientjournaler. Kunstig intelligens og medicinsk etik : tilfældet Watson for Oncology / af Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen & Aaro Tupasela

8 cases i medicinsk etik

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
647952
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen og Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Udgave: 
Munksgaard, 2020
ISBN: 
9788762819702