AB 18 for praktikere

Kommentar til AB 18
Note: 
AB 18 for praktikere er en juridisk kommentar til de Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, der forventes vedtaget af byggeriets parter i 2018 (AB 18). AB 18 forventes anvendt ved udbud efter 1. januar 2019. Bogen er en opfølgning på AB 92 for praktikere og har samme sigte: At være et entrepriseretligt værktøj - en juridisk ståbi - for bygherrer og entreprenører, rådgivere og leverandører

AB 18 for praktikere

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641110
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Molio, 2018
ISBN: 
9788791769832