ABT 18 for praktikere

kommentar til ABT 18
Note: 
ABT 18 for praktikere er en juridisk kommentar til de Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18), der blev vedtaget af byggeriets parter i 2018.Bogen er opbygget som en systematisk kommentar til samtlige ABT 18-regler og indeholder også flere centrale bilag. Den trækker desuden tråde til de øvrige AB-regler bl.a. ved en ”nøgle”, der sammenholder ABT 18-bestemmelserne med de tilsvarende ”emner” i henholdsvis AB 18 og ABR 18.

ABT 18 for praktikere

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648688
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Molio, 2020
ISBN: 
9788794065009