ACT i praksis

case-formulering i acceptance & commitment therapy
Note: 
Indhold: Introduktion til principperne i ACT (Indføring i ACT ; Den kliniske adfærdsanalyse og de tre bølger i adfærdsterapien ; Funktionel analyse og ACT-vurdering ; Relationel rammeteori ; Hvad er case-formulering?) ; Case-formulering i grundtræk (Funktionel formulering ; Kontakt med nuet og perspektivering ; Værdier, engagement og adfærdsændring ; Accept-processer) ; ACT i praksis (Kreativ håbløshed - når det er løsningen, der er problemet ; Mindfulness i det kliniske arbejde ; Værdiarbejde ; Defusion og distancering fra bogstavelighed ; Villighed ; Accept og forandring ; At samle sammen på det hele)

ACT i praksis
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
627680
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Hans Reitzel, 2011
ISBN: 
9788741252933
Oversætter: 
Morten Visby