Active Portfolio Management

a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk

Active Portfolio Management (Engelsk)
Grundigt bearbejdet (Engelsk)

Bognummer: 
627746
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
McGraw-Hill, 2000, (2. udgave)
ISBN: 
9780070248823