Adhesive Compendium for Conservation

Forfatter:

Adhesive Compendium for Conservation (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645781
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Canadian Conservation Institute, 2015
ISBN: 
9780660203195