ADKAR

a model for change in business, government and our community
Forfatter:

ADKAR (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
640971
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Prosci Learning Center, 2006
ISBN: 
9781930885509