Affald

Forfatter:
(Faktisk!)
Note: 
Indhold: Hvad er affald? ; El og varme ; Genbrug ; Kompost ; Affald i naturen ; Plastik ; Fattige lande ; "Lopper" ; Fakta om affald

Affald

PDF
Bognummer: 
503552
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gyldendal, 2011
ISBN: 
9788702093674
Aldersgruppe: 
7-9 år
Lixtal: 
15
Illustrator: 
Eva Wulff