Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene
Forfatter:
Note: 
Indhold: Aftalemodellen og den europæiske integrationsproces (Det kollektive overenskomstsystem ; Statens rolle på arbejdsmarkedet ; Aftalemodellen og europæisk integration) ; Fri bevægelighed for arbejdskraft (Vandrende arbejdstagere ; Udstationerede lønmodtagere ; Den frie bevægelighed og aftalemodellen) ; Forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EU-harmonisering af det arbejdsretlige område ; EU-Domstolens rolle i arbejdsretlige sager ; Danske domstoles praksis i EU-arbejdsretlige sager) ; Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker (Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker ; Sammenfattende vurdering)

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
631349
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2013
ISBN: 
9788757419726