Aftaler og mellemmænd

Bogen redegør indgående for aftaleretten i dag med fokus på aftalers indgåelse, ugyldighed og fortolkning og behandler tillige de vigtigste mellemmandsformer. Aftaleloven og den dertil hørende retspraksis er i centrum, men også forholdet mellem privatret og offentlig ret behandles, herunder forvaltningsaftaler med det offentlige og aftalerettens almindelige påvirkning af offentligretlige regler. Bogen anvendes som lærebog på universitetsniveau, men den er samtidig en håndbog, som er hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene.

Aftaler og mellemmænd

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636541
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Karnov Group, 2017, (7. udgave)
ISBN: 
9788761939234