Aftaler og mellemmænd

Om den almindelige aftaleret, aftalers indgåelse og ugyldighed, deres fortolkning og udfyldning samt mellemmandsretten

Aftaler og mellemmænd

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
627926
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Karnov Group, 2012, (6. udgave)
ISBN: 
9788761932624