Afvæbnet kritik

om flexismens små doser af arsenik
Forfatter:
(Sociologi) Om kritikkens foranderlighed og dens udvikling fra at være centreret omkring arbejdslivets almene problemsstillinger til at blive et individuelt anliggende med ledelsens fokus på den enkelte medarbejder

Afvæbnet kritik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
633062
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741263120