Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

Præsentation og gennemgang af en stor samling akademiske fraser (formuleringer, vendinger og udtryk) i skemaer og lister, der kan bruges til at binde en teksts forskellige elementer sammen og hjælpe til med at formidle tekstens faglige indhold
Note: 
Indhold: Introduktion og teori (Genre, videnskabelighed, elementer, træk og fraser) ; Frasesamling (Fraser til indledning ; Fraser til litteraturgennemgang ; Fraser til teori og begreber ; Fraser til metodeafsnit : metoder, empiri og fremgangsmåde ; Fraser til analyse og resultater ; Fraser til diskussion ; Fraser til konklusion ; Fraser til perspektivering ; Fraser på tværs af afsnit ; Fraser der fremhæver, eller som udtrykker forbehold ; Fraser i argumentation ; Fraser der refererer til kilder ; Fraser til henvisninger til tabeller, diagrammer, illustrationer m.m.)

Akademiske fraser til opgaver, projekter og artikler

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653348
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2021
ISBN: 
9788759334843
Illustrator: 
Steen Christensen