Aktionsforskning skaber løsninger i praksis

Forfatter:
Der redegøres for aktionsforskningens kvaliteter som en metode til at løse udfordringer i velfærdsinstitutioner, og det beskrives hvordan metoden kan anvendes i relation til kortere projektforløb, fx på professionshøjskolerne

Aktionsforskning skaber løsninger i praksis

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645881
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018
ISBN: 
9788741271255